Upadłość konsumencka – zmiany w 2020 roku

Już jest! Upadłość konsumencka według nowych przepisów prawa upadłościowego, które weszły w życie 24 marca 2020r.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości „szacuje się, że ponad 2 mln Polaków nie radzi sobie z przeterminowanymi długami.” Co więcej, w mojej opinii, ta liczba w kolejnych miesiącach może zasadniczo wzrosnąć. Stan pandemii  może spowodować, że wielu Polaków pozostanie bez pracy i środków do życia. To z kolei skłoni wiele osób do tego aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Nowe przepisy bardzo mocno uproszczają ten proces.

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to sądowe postępowanie dla tych, którzy stali się niewypłacalni. Do niedawna jeszcze dla osób, których zobowiązania nie powstały w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Ale o tym za chwilę…

Nie ma przy tym znaczenia na co zaciągnęli swoje zobowiązania, jaka jest ich wysokość czy jak długi okres czasu nie spłacają swoich zobowiązań.

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej całość bądź część długu jest umarzana albo też ustalany jest plan spłaty w celu spłaty długu. Tutaj tylko w wyniku spłaty całości bądź części długu można mówić o zaspokojeniu interesu wierzyciela.

Resort sprawiedliwości podaje, że liczba osób, u których ogłoszono upadłość konsumencką rośnie z roku na rok. W roku 2016 było prawie 4,5 tys. ogłoszonych upadłości, w 2017 – 5,5 tys, a w 2018 już 6,5 tys. Tak więc jak widzisz tendencja jest wzrostowa.

 

Jakie zmiany zaszły?

Jedną z zasadniczych zmian jakie zaszły, jest zrezygnowanie z konieczności udowodnienia braku winy dłużnika w doprowadzeniu bądź pogłębienia stanu niewypłacalności.

W chwili obecnej już nie czynniki zewnętrzne czy sytuacje życiowe, a jedynie fakt niewypłacalności będzie determinować możliwość orzeczenia upadłości konsumenckiej. Tak wiec ogłosić upadłość konsumencka mogą również ci, którzy z premedytacją zaciągnęli kredyty.

 

Zgodnie z nowelizacją osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sposób jak konsumenci. Wcześniej nie było to możliwe.

 

Zgodnie z nowymi przepisami przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero na kolejnym etapie czyli już po ogłoszeniu upadłości i ustaleniu planu spłat.

Osoba, która ogłasza upadłość z przyczyn od niej zależnych tj. spowodowaną przez np. swoje niedbalstwo będzie potraktowana inaczej niż osoba, która ogłasza upadłość z powodu np. utraty pracy czy choroby. Ta pierwsza będzie dłużej spłacała swoje zobowiązanie tj. od 36 miesięcy do 7 lat. Natomiast osoba, która ogłasza niewypłacalność z przyczyn od niej niezależnych będzie spłacała to zobowiązanie tylko 3 lata.

Całkowite umorzenie zobowiązań będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy dłużnik nie posiada majątku i jest trwale niezdolny do pracy zarobkowej.

 

Sąd  może ustalić, że niezdolność do spłaty jest tymczasowa. Wówczas podejmie decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań.

W praktyce ma wyglądać to tak, że dłużnik przez 5 lat pozostanie w zawieszeniu. W tym czasie może złożyć wniosek o ustalenie planu spłat. Dzięki temu będzie mógł uregulować choćby w części swoje zobowiązanie.  Podczas tego okresu, upadły ma obowiązek corocznie składać Sędziemu sprawozdanie ze swojej sytuacji finansowej.

 

Nowe przepisy nie pozwalają też na to, aby dłużnik pozostał bezdomny. Kiedy jego majątek zostanie zlicytowany, to część tych środków pozostanie do jego dyspozycji. Ma to być kwota odpowiadająca równowartości przeciętnego czynszu za okres od 1 roku do 2 lat.

 

 

Konsultacje

 

 Jakie zobowiązania nie będą umorzone?

 Na pewno nie zostaną umorzone:

– należności alimentacyjne

– naprawienie szkody wynikające z przestępstwa i wykroczenia, oraz

– renty odszkodowawcze.

 

To najważniejsze zmiany w Prawie Upadłościowym od 24 marca 2020 r. Miało być łatwiej i jest łatwiej.

Zresztą od czasu kiedy to ja starałam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w chwili obecnej jest więcej osób uprawnionych. 

To tyle na dzisiaj.

Daj znać co sądzisz o zmianach tutaj bądź w formularzu kontaktowym. Jestem bardzo ciekawa.

 

 

Agnieszka Herman

Do kolejnego zaczytania .

 

 

                 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x