NIEZALEŻNOŚĆ A MIŁOŚĆ

 

Dysfunkcyjna niezależność jest blokadą dla miłości. Im bardziej jesteś dysfunkcyjna tym bardziej zamykasz się na różne doświadczenia, a to wywołuje strach, nie wyłączając strachu do miłości.

Najczęściej jest ona reakcją na zranienie.

Dawno temu odniosłaś obrażenia, przy czym wycofałaś się do swojego wnętrza, by poczuć się bezpieczną. Zdecydowałaś się budować mur wokół siebie, który był tak skuteczny, że nikt nie może się z Tobą skontaktować.

Z tego powodu trudno jest innym – pokochać Ciebie. Boisz się, że miłość Cię skrzywdzi. Uważasz, że przez miłość doświadczasz bólu.

Prawdą jest jednak, że miłość nigdy nie krzywdzi. Za krzywdzenie odpowiedzialny jest brak miłości w naszym życiu.

Jednym z ćwiczeń, które pomaga odkryć miłość jest praca z lustrem, o której piszę w artykule TUTAJ.

Ćwiczenie zostało zastosowane w module kursu „Życie Cię kocha” dr Roberta Holdena.

Polega ono na stanięciu naprzeciwko lustra, szerokim rozłożeniu rąk i powiedzeniu: „Pragnę wpuścić miłość. Bezpiecznie jest ją do siebie dopuścić. Mówię TAK jej wejściu”.

Na miłość nie trzeba zasługiwać. Jakkolwiek straszna byłaby Twoja przeszłość, miłość na ciebie czeka.

N A T U R A   M I Ł O Ś C I   J E S T   B E Z W A R U N K O W A,  

D L A T E G O   C Z Y N I   J Ą   T A K   P O T Ę Ż N Ą.

Dla miłości nie ma barier.

„Bariery, jakich doświadczamy, są stworzone przez naszą wyobraźnię i nie można uważać ich za coś rzeczywistego”

Luise Hay

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Leave a reply

Comment
Name
E-mail