Mam fakturę za reklamę na Facebooku i co dalej?

Na pewno niejednokrotnie słyszałaś, że reklamowanie Twoich produktów czy usług na portalu Facebook czy też na platformie Google zwiększa Twoje szanse na rozpoznawalność marki. Zwiększa też szanse na Twoją sprzedaż.

Przeczytałaś wiele książek i e-booków jak ustawić reklamę. Zrobiłaś też kilka kursów. Tylko czy to wystarczy? Czy wystarczy jeśli prowadzisz biznes?

Zastanawiałaś się co zrobisz księgowo i podatkowo, kiedy dostaniesz fakturę za usługę reklamową z Facebooka?

Jakie obowiązki na Tobie ciążą. 

Bo wiesz nie chodzi tutaj tylko o to, żeby wrzucić usługi reklamowe w koszty.

Ale po kolei, do sedna… Pokażę ci krok po kroku co zrobić, zaraz po tym jak wygenerujesz fakturę za reklamę w Menadżerze Reklam na Facebooku.

 

Postępowanie to obowiązuje, kiedy na fakturze Facebook podaje swój irlandzki numer NIP UE : IE ********

Jest to istotne, ponieważ nie będziesz mieć takiego problemu z rozliczeniem, kiedy Facebook wystawi fakturę podając polski numer VAT.

No więc po kolei…

 

KROK 1

Przede wszystkim jeżeli nie jesteś podatnikiem VAT musisz się zarejestrować jako podmiot mający zamiar być uczestnikiem transakcji, która podlega odprowadzeniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego. I tak. Uprzedzam Twoje pytanie. Nawet wówczas, jeżeli nie jesteś podatnikiem podatku VAT masz obowiązek odprowadzić ten podatek od zamieszczonej, miedzy innymi na Facebooku, reklamy.

Usługi reklamy czy licencji na przykład za użytkowanie grafik, które pobierasz z programu CANVA, podlegają temu obowiązkowi.

W deklaracji VAT-R w rubryce C.3 – Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych zaznaczasz poz. 60 – „Podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art.100 ust.1 pkt. 4 ustawy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art.28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług.” 

 

KROK 2

Wprowadzając fakturę do systemu finansowo księgowego (np. do książki przychodów i rozchodów) jako import usług naliczasz podatek VAT, który potem należy wykazać w deklaracji VAT-9M.

Poz. 12 i 13 – „Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art.28b ustawy”. Tutaj wpisujesz kwotę podlegającą opodatkowaniu (czyli tę, która płacisz za reklamę) oraz podatek należny od tej transakcji, który odprowadzasz do Urzędu Skarbowego.

W tych pozycjach deklaracji będą ujęte reklamy na Facebooku oraz w Google.

Deklarację tę składasz do 25 następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

A teraz po ludzku: ustawiłaś reklamę w listopadzie, a do 25 grudnia danego roku sporządzasz deklarację oraz opłacasz podatek należny.

Zarówno kwotę netto jak i opłacony podatek VAT, który nie został odliczony (nie jesteś podatnikiem podatku VAT) możesz zaliczyć do kosztów uzyskania dochodów.

 

KROK 3

Dodatkowo jeżeli jesteś w posiadaniu certyfikatu rezydencji Facebooka, Googla, LinkedIn czy Twittera, nie będziesz mieć obowiązku opłacenia podatku dochodowego. Certyfikat ten powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem. Te udostępnione w internecie często nie są brane pod uwagę przez Urzędy Skarbowe. Dobra wiadomość jest taka, że nie wszystkie. Decyzja należy do Ciebie 😉

Dodatkowo należy pamiętać, że taki certyfikat jest odrębnie na każdy rok kalendarzowy.

TUTAJ jest strona, gdzie możesz pobrać wersję elektroniczną certyfikatu.

 

Podatnicy, którzy nie mają swojej siedziby lub zarządu na terytorium Polski, płacą podatek od uzyskanych przychodów.

Dla usług reklamowych podatek u źródła to 20% przychodu. Płatnikiem tego podatku jest nabywca usługi, a więc polska firma, a nie zagraniczna.

De facto polska firma, powinna pomniejszyć należność za reklamę do Facebooka o te 20% podatku. W rzeczywistości jednak jest to niemożliwe i opłaca to z własnych środków. Przeznaczając więc środki na reklamę przedsiębiorca powinien uwzględnić dodatkowy koszt jakim jest podatek u źródła.

Reasumując:

Jeżeli chcesz uniknąć zapłacenia podatku u źródła musisz być w posiadaniu oryginału certyfikatu rezydencji lub potwierdzonego notarialnie za zgodność z oryginałem.

Certyfikat rezydencji potwierdza, że przedsiębiorca, w tym wypadku Facebook, rozlicza swe dochody w całości w Irlandii.

I tak w deklaracji IFT- 2R należy wskazać przychód kontrahenta w kwocie brutto, stawkę podatku oraz kwotę pobranego od tego przychodu podatku.

Należy wskazać rodzaj przychodu, czyli czy jest to reklama czy licencja.

Taką informację IFT-2R należy złożyć we właściwym dla opodatkowania podmiotów zagranicznych Urzędzie Skarbowym w terminie 31 marca kolejnego roku następującego po danym roku podatkowym.

Dodatkowo taki formularz należy przekazać usługodawcy czyli w przypadku reklamy Facebookowi, a w przypadku licencji – CANVIE.

KROK 4

I VUOLA!!!

Trudne? Mam nadzieję, że co nieco rozjaśniłam temat reklam i należności licencyjnych.

Daj znać w komentarzu lub w wiadomości poprzez stronę kontakt, jeżeli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień.

 

Agnieszka Herman

Do kolejnego zaczytania 🙂

 

Agnieszka Herman

Leave a reply

Comment
Name
E-mail